Τι είναι η IP τηλεφωνία

Είχαμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τα οφέλη της τηλεφωνίας IP, δείτε το παρακάτω βίντεο (χρησιμοποιήστε υπότιτλους)